Persondatapolitik

Persondatapolitik hos C View Travel:

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos C View Travel.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler: Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks.: navn, fødselsdata, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalings oplysninger.

C View Travel indsamler og behandler dine persondata, når du ønsker et individuelt tilbud på en rejse.

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er: Per V. Henningsen , Mågevej 5, 8800 Viborg. (cvr nr. 40007466).

Behandlings grundlag og formål:
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du ønsker at købe hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig et tilbud og senere en ordrebekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet senest 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger: Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos UnoEuro , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i UnoEuros datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er data behandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores data behandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til data behandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores data behandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder:
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata.
• At få slettet persondata.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: Info@cviewtravel.dk